201415Euro       
          
Kiki 100Euro       
Marc 200Euro       
Torsten 100Euro       
Jan 50Euro       
Peter 100Euro       
Oliver 100Euro       
Oka 100Euro       
Thomas 100Euro       
Dieter 700Euro       
          
          
Bälle-210Euro       
Getränke 10.05.15-175Euro       
 Essen 10.05.15-140Euro       
Weizen 31.05.15-20Euro       
Essen 14.06.15-140Euro       
Getränke 14.06.15-160Euro       
Getränke 21.06.15-45Euro       
Getränke 28.06.15-220Euro       
Essen 28.06.15-140Euro       
Getränke 05.07.15-135Euro       
          
Essen 12.07.15-150Euro       
Getränke 12.07.15-35Euro       
Gegner30Euro              
Summe25Euro